Actievoorwaarden

Heb jij een boek van ons gekocht? Dan kun je direct profiteren van de gegarandeerde terugkoopgarantie.

1. Deze actie is geldig t/m 31 mei 2025.

2. Deze actie is geldig bij aankoop van een geselecteerd assortiment Noordhoff Titels. Deze actie is geldig op aankopen bij Hanzestudybook.nl, Studiewinkel.nl en Studie bijdehand

3. De actie is uitsluitend geldig in Nederland.

4. Voor terugkoopgarantie verwijzen wij naar de actiesite.

5. Uitsluitend geregistreerde aankopen – middels een redeemcode/vouchercode – vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen.

6. De vouchercode wordt slechts eenmalig bij aankoop van de Noordhofftitel verstrekt door de verkopende partij.

7. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen twee weken na het versturen van het verzoek om dit te uploaden of na te zenden nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook.

8. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum worden niet gehonoreerd.

9. Door deel te nemen aan deze actie en door de documenten en bijlagen in te sturen verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden en verklaart hij/zij de verzochte informatie correct en naar waarheid te hebben ingediend.

10. De deelnemer ontvangt de terugkoopgarantie uiterlijk 6 weken nadat Noordhoff de online registratie en artikelen heeft ontvangen en goedgekeurd.

11. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

12. Noordhoff behoudt zich altijd het recht voor ingezonden documenten en bijlagen op misbruik te onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen als misbruik wordt vermoed.

13. Vragen en opmerkingen aangaande deze actie of inzake reeds ingediende aanvragen kunt je melden via het volgende adres: noordhoff.nl/contactformulier

14. Voor de uitvoering van deze actie maakt Noordhoff gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf. Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met je opnemen.

15. Voor de uitvoering van deze actie maakt Noordhoff gebruik van de diensten van betalingsprovider Online Payment Platform. Door deel te nemen ga je akkoord met de voorwaarden van deze provider zoals te lezen op:`terms and conditions OPP`.

16. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Noordhoff Uitgevers B.V. en de door haar ingeschakelde hulppersonen uitsluitend gebruikt voor actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet misbruikt voor reclamedoeleinden.

17. Indien je dit op prijs stelt, heb je binnen de registratieprocedure de mogelijkheid aan te geven of je informatie en mededelingen van Noordhoff wilt ontvangen.

18. Noordhoff, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voorvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Noordhoff en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van de refund.

19. Noordhoff behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Noordhoff is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

20. Noordhoff is altijd gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke vorm dan ook.